Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Kalo tek përmbajtja
Do të ketë një rritje modeste çmimi (mesatarisht 5%) në të gjithë gamën e MediaLight, duke filluar nga 1 qershori 2022. Faleminderit për mirëkuptimin. Postimi në blog i ardhshëm.
Do të ketë një rritje modeste çmimi (mesatarisht 5%) në të gjithë gamën e MediaLight, duke filluar nga 1 qershori 2022. Faleminderit për mirëkuptimin. Postimi në blog i ardhshëm.

Deklarata e aksesueshmërisë për laboratorët skenik dhe ndriçimin e paragjykimeve MediaLight

Kjo është një deklaratë aksesueshmërie nga Scenic Labs, LLC.

Statusi i konformitetit

La Udhëzime për Mundësinë e Përmbajtjes në Ueb (WCAG) përcakton kërkesat për projektuesit dhe zhvilluesit për të përmirësuar aksesin për personat me aftësi të kufizuara. Ai përcakton tre nivele të konformitetit: Niveli A, Niveli AA dhe Niveli AAA. Ndriçimi paragjykues i MediaLight is pjesërisht konform me WCAG 2.1 niveli AA. Pjesërisht konform do të thotë se disa pjesë të përmbajtjes nuk përputhen plotësisht me standardin e aksesueshmërisë.

Feedback

Ne mirëpresim komentet tuaja për aksesueshmërinë e Ndriçimi paragjykues i MediaLight. Ju lutemi na tregoni nëse hasni pengesa aksesi në Ndriçimi paragjykues i MediaLight: